Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Samsun’da Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, “Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kıtlığı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir” dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yerleşkesi Zirai Karantina Toplantı salonunda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve çeşitli sektörel stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Türkiye’nin tarım sektörünü geleceğe taşıyacak olan planlamalar ve politikalar üzerine yoğun bir istişare süreci gerçekleştirdi. Bu toplantı, Türkiye’nin tarım sektörünü daha verimli ve sürdürülebilir bir hale getirme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu yılın en önemli konularından birinin Tarımsal Üretim Planlaması olduğuna dikkat çekerek, “Tarım ve Orman Bakanlığımız, suyu merkeze alan ve birçok etkenin üretim planlaması altında değerlendirildiği bir süreç geçirdi. Kanun değişikliğiyle ‘yeni normaller’ dediğimiz hususları da dikkate alarak, bundan sonraki dönemde üretim planlaması yapacağımız süreci başlattı. Üretim planlamasının ana başlıklarından olan sözleşmeli tarımla alakalı da düzenlemeler yaptı” diye konuştu.

Yapılan düzenlemelerin uygulanmasıyla hem üreticiler hem de tüketiciler için faydalı bir sürecin başlayacağını söyleyen Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve bu yönetmelikle ilgili kanunun 5 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Kanunu’ndaki değişikliklerin bir sonucu olduğunu belirtti. Sağlam, “Tarımsal üretim planlaması çok önemsediğimiz bir konuydu. Bakanlığımızca hızlı bir şekilde yönetmelik çalışması başlatıldı. Artık bundan sonrası, el ele vererek üreticilerimizle, ilgili dinamiklerle bunun uygulanmasını sağlamak başlıca görevimiz” şeklinde konuştu.

İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son dönemde hayata geçirilen ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesi, sözleşmeli üretim, arazi toplulaştırılması gibi konularda da çalışmalarını sürdürüldüğünü belirterek, “Temel amacımız; gerek bitkisel üretimde gerekse hayvansal üretimde ya da su ürünlerinde halkımızın, artan nüfusun ve ülkemize gelen turistlerin gıda ihtiyacını sağlamak, aile işletmelerinin kapasitesini ve kabiliyetini yükseltmektir” ifadelerini kullandı.

Kaynakların etkin ve planlı kullanılması

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ise konuşmasında şunları söyledi:

“46 ilimizde toplantılar yaparak yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesini hedefliyoruz. Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kıtlığı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlaması ‘Üretimin Üreticinin Yüzyılı’ yaklaşımıyla yola çıktığımız0 ‘Türkiye Yüzyılı’nda hayata geçirilmesi için ilk adımlar atıldı. Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve iklim değişikliği gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu’na ileteceklerdir. Bu amaçla bakanlığımız tarafından bakanlık ilgili birimlerinden genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve uzmanların katılımıyla oluşturulan ekip teknik toplantılar düzenleyerek diğer illerimizde de çevrimiçi toplantılar yaparak yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesi sağlanmaktadır.”

Toplantıya ayrıca; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali, Hayvan Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Üretim Planlaması Koordinatörü Sebahattin Keskin ve bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşların yöneticileri ile teknik personelleri katıldı. – SAMSUN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x